กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการฯ

Advertisement   กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กรกฎาคม 2564 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ 24/2564 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศึกษาและวิจัยโครงการพัฒนาระบบข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี กำหนดการ สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้ – 16 กรกฎาคม 2564 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-19ก.พ.62

    กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก สามารถอ่าน แปล เขียนและติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความสนใจในงานเศรษฐกิจระหว่างประเทศโดยเฉพาะความร่วมมือเศรษฐกิจพหุพาคี สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/ทางอีเมล์ บัดนี้-19 ก.พ.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-12ต.ค.61

    กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการพัฒนาระบบเชิงลึก 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.ตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-12 ต.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20ก.ย.60

  กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประสานงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารเว็บไซต์ของกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ผลิตคอนเทนท์ (Sub-editor) ประจำศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ – สัญชาติไทย – สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก สามารถอ่าน เขียน แปล และติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ (Word, Excel, PowerPoint) – มีทักษะ ขยัน อดทน สามารถทำงานนอกเวลาราชการได้ ทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-20 ก.ย.60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 5000 ต่อ […]