กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ป.โท สมัครออนไลน์26ต.ค.-9พ.ย.61

    กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ 3 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาวิชาการจัดการ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dtn.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครงาน" ภายในวันที่ 26 ต.ค.-9 พ.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม