(50อัตรา)กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช 10-17ก.พ.60

กรมอู่ทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ 50 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – กลุ่มงานเทคนิค : เป็นเพศชาย, สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวช. หรือสูงกว่าในลักษณะที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติ – กลุ่มงานบริการ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3  อัตราค่าตอบแทน  – กลุ่มงานเทคนิค : เดือนละ 11,280 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท – กลุ่มงานบริการ : เดือนละ 10,430 บาท และเงินค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มให้ครบถ้วน ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ด้วยตนเองได้ตามสถานที่ที่ระบุไว้ในประกาศ ภายในวันที่ 10-17 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ         คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (บัดนี้ – 1 ส.ค.56)

กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 10 อัตรา สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (บัดนี้ – 1 ส.ค.56) กรมอู่ทหารเรือ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 10 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ปฏิบัติงานในพื้นที่ พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 อัตรา ช่างไฟฟ้าเรือ 2 อัตรา ช่างยางและพลาสติก 1 อัตรา พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 อัตรา ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ (ช่างกลโรงงาน) 1 อัตรา ช่างโครงสร้างเรือ  2 อัตรา พื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 4 อัตรา ช่างเครื่องยนต์และจักรกลเรือ 1 อัตรา ช่างไฟฟ้าเรือ 1 อัตรา ช่างโยธา 1 อัตรา ช่างเชือกรอกและการอู่ 1 อัตรา เงินเดือน 9,960 […]