กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครนักภูมิสารสนเทศ 2 อัตรา

Advertisement   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ธันวาคม 2564 รับสมัครงาน ฝ่ายภาพถ่ายดาวเทียม ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนักภูมิสารสนเทศ 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติ 1. วุฒิปริญญาตรีภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 3. มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบสูง 4. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมภูมิสารสนเทศ ลักษณะงาน 1.แปลตีความภาพถ่ายดาวเทียมและจัดทำข้อมูลพื้นที่ป่าของประเทศไทย 2. ออกภาคสนาม 3. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท รับสมัครโดยการส่งข้อมูลใน Google Forms โดยสแกนผ่าน QR code ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 13 […]

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ตุลาคม 2564 รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (TOR) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1. โครงการ การสำรวจและประเมินประชากรตุ๊กแกบ้าน (Gekko gecko) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย 1 อัตรา 2. โครงการ การใช้ประโยชน์ตุ๊กแกบ้านและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของผู้มีส่วนได้เสียในการค้าตุ๊กแก บ้านทำแห้งระหว่างประเทศของประเทศไทย 1 อัตรา คุณสมบัติพื้นฐานของผู้มีสิทธิสมัคร 1) สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (กรณีเพศชาย) 2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านใดด้านหนึ่งทางวนศาสตร์หรือทรัพยากรธรรมชาติ 3) มีความรู้/ประสบการณ์ ด้านงานสัตว์ป่า/งานวิจัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4) ขยัน พร้อมเรียนรู้งานด้านต่างๆ และตรงต่อเวลา 5) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ […]

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบรรจุข้าราชการ 5 – 29 ต.ค.64

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 5 – 29 ตุลาคม 2564 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท สมัครทางเว็บไซต์ : https://dnp.thaijobjob.com/  วันที่เปิดรับสมัคร : 5 – 29 ตุลาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมอุทยานแห่งชาติฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งานภูมิสารสนเทศ

  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งานภูมิสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 23-26 กันยายน 2564 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ งานภูมิสารสนเทศ ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ต้านทิศใต้ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ งานภูมิสารสนเทศ ของเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศใต้ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางด้านวนศาสตร์ หรือด้านภูมิสารสนเทศ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองได้ที่ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า […]

1 2 5