กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

Advertisement Advertisement   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 14 อัตรา **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** Advertisement วิศวกรโลหการปฏิบัติการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโลหการ หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านเศรษฐศาสตร์) 1 อัตรา วุฒิ ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน 1 […]

กรมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ รับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล เงินเดือน50,000บาท

  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 50,000 บาท เปิดรับสมัคร 1 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน  50,000 บาท วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง / หรือทางไปรษณีย์ (EMS) สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมอุตสากหรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. […]

1 2 3