(สมัครออนไลน์)กรมอนามัย เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 รับสมัคร21-30พ.ย.59

Advertisement กรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 คุณวุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.anamai.moph.go.th (หัวข้อ "รับสมัครสอบ") ภายในวันที่ 21-30 พ.ย.59 ตลอด 24 ชม.ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ)  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. บรรณารักษ์ 1 อัตรา  สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย  เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ 2. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา สังกัด สำนักส่งเสริมสุขภาพ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท […]

กรมอนามัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (19 ก.ค – 9 ส.ค.56)

กรมอนามัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา, นักวิชาการศึกษา,ครูพี่เลี้ยง (19 ก.ค – 9 ส.ค.56) กรมอนามัย เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่งได้แก่ 1.ชื่อตำแหน่ง :     [highlight]นักวิทยาศาสตร์การกีฬา[/highlight] เพศ ชาย/หญิง อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา /เวชศาสตร์การกีฬา /พลศึกษา   2.ชื่อตำแหน่ง :     [highlight]นักวิชาการศึกษา[/highlight] เพศหญิง อัตราเงินเดือน :     15,960 […]

1 2 3