กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครพนักงานราชการ 41 อัตรา

Advertisement Advertisement   กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 41 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-26 ตุลาคม 2564 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 9 อัตรา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 1 อัตรา สำนักงานเลขานุการกรม 3 อัตรา กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ 1 อัตรา สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 อัตรา ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น 1 อัตรา ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 อัตรา 107000 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี 1 อัตร ค่าตอบแทน 13,800.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้อย่างดี […]