กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-14พ.ค.64

Advertisement     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ส่งใบสมัครได้ที่ : [email protected] กำหนดวันรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้-14พ.ค.64 กำหนดวันทดสอบและสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงานได้ที่ : http://www.dip.go.th -> ประกาศ กสอ. ติดต่อ : 08 8196 5196 หรือ 06 2505 2531 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ผ่าน ก.พ. ภาค ก สมัครออนไลน์บัดนี้-16มี.ค.62

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ   1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ     2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     3. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์     **ทุกตำแหน่งผู้สมัครต้องสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก     เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com ภายในวันที่ 25 ก.พ.-16 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดให้ขยายวงเงินกู้ Food Truck เพิ่มเป็น1,000,000

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ขยายวงเงินกู้ให้กับกลุ่มฟู้ดทรัคจากเดิม 1 แสนบาท เป็น 1 ล้านบาท พร้อมคิดดอกเบี้ย 4 % โดยมีเงื่อนไขต้องเข้าร่วมกิจกรรมของทาง กสอ. ก่อน นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียน เปิดเผยว่า คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนมีมติอนุมัติขยายการให้สินเชื่อแก่กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มฟู้ดทรัค เป็น 1 ล้านบาทต่อราย จากเดิม 1 แสนบาทต่อราย วงเงินเท่ากับกลุ่ม SME และวิสาหกิจชุมชน ในอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี “จากการสำรวจพบว่า ฟู้ดทรัคมีความต้องการสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 500,000-700,000 บาท กรรมการเงินทุนฯ จึงเห็นชอบขยายวงเงิน มีเงื่อนไขคือ ผู้ประกอบการจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือโครงการกับ กสอ.ในด้านต่างๆ อาทิ การสร้างโอกาสในธุรกิจฟู้ดทรัค การถ่ายทอดประสบการณ์ เป็นต้น” ทั้งนี้ ปัจจุบันมีฟู้ดทรัคภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) […]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-19ต.ค.61

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ติดต่อ : 02 202 4449 หรือ 02 202 4450 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร      

(งานคนพิการ)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์6-14ก.ค.61

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางเว็บไซต์ https://dip.thaijobjob.com ภายในวันที่ 6-14 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

40อัตรา!!กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท21ก.พ.-14มี.ค.61

    กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงินและการธนาคาร และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 4. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ […]

(ป.ตรีทุกสาขา)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครงานบัดนี้-8มี.ค.60

สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 13,500 บาท ทำงานด้านพัฒนาส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้ประสงค์สมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dip.go.th ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 3 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กทม. โทร. 0-2367-8354 บัดนี้-8 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ7-21ก.พ.60

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 19 อัตรา บรรจุในหลายจังหวัด เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://dip.job.thai.com 7-21 ก.พ.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 14 หน้า (รายละเอียดด้านล่างเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วน)                        

1 2