กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัดนี้-15 ก.ย.64

Advertisement   รับสมัคร “พนักงานจ้างเหมาบริการ” ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564  คุณสมบัติ อายุระหว่าง 25-40 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น การติดตั้งโปรแกรม การดูแลรักษาระบบ การว่อมแซมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ในกรณีที่มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรม Photoshop จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดการปฏิบัติงาน พัฒนา บำรุงรักษา นำเข้าข้อมูลและฐานข้อมูลต่างๆ ในระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานของเว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (www.deqp.go.th) ให้สามารถใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. หรือจนกว่างานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันจะแล้วเสร็จ วันหยุด หมายถึง วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดตามประกาศคณะรัฐมนตรี สนใจส่งรายละเอียดการสมัคร ได้แก่ เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) และ Resume แนะนำตนเอง มาที่ e-mail […]

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564 รับสมัคร จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สามารถขอยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ได้ด้วยตนเองที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 8 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทาง E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 ดังนี้ 1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ตามแบบฟอร์ม ตาม QR Code ด้านล่าง 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาใบปริญญาบัตร 5. สำเนาอกสารแสดงผลการเรียน (transcript) 6. ประวัติส่วนตัว (หากมี) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-298-5645 […]

1 2