กรมสุขภาพจิต รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี 17-31พ.ค.64

Advertisement   กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร เอกสารและหลักฐานการสมัคร สามารถสแกนเอกสารส่งมาทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ID: 0813070279 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] ใบสมัคร <<คลิกดาวน์โหลด<< ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วุฒิ ป.ตรี 17-31 พ.ค.64

  กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 17 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การับสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://mhso.dmh.go.th “ข่าวรับสมัครงาน” แล้วสแกนเอกสารส่งทางไลน์ ID: 0813070279 หรือทาง Email:[email protected] สอบถามราละเอียดเพิ่มเติม โทร : 025908578 หรือ 025908220 ตั้งแต่วันที่ 17-31 พ.ค. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.โท บัดนี้-20ก.พ.62

    กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับ ป.โท ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 4-20 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 0-2590-8028 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 1-7ก.พ.62

    กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี ภายในวันที่ 1-7 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ

1 2 4