กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 18-26มิ.ย.61

    กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทางสาย 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานทางสาย เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ภายในวันที่ 18-26 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.26มี.ค.-3เม.ย.61

    กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไม้ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท เงินช่วยค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชาย ได้รับวุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ภายในวันที่ 26 มี.ค.-3 เม.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.16-24พ.ย.60

    กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานธุรการ 6 อัตรา เงินเดือน 12,430 บาท – เป็นเพศชาย/หญิง วุฒิม.3 หรือ ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 2. พนักงานทางสาย 1 อัตรา  เงินเดือน 12,430 บาท – เป็นเพศชาย/หญิง วุฒิม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 3. ลูกมือช่าง 1 อัตรา เงินเดือน 12,430 บาท – เป็นเพศชาย/หญิง วุฒิม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 4. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,280 บาท – เป็นเพศชาย และสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน – ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล […]

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6 1-11ก.ย.60

  กองทัพอากาศ โดยกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท ค่าครองชีพพิเศษชั่่วคราว 2,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : เพศชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 และมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ภายในวันที่ 1-11 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.24ก.ค.-8ส.ค.60

  กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา คุณวุฒิ ปวช. ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ ภายในวันที่ 24 ก.ค.-8 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม     

1 2