กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ชาย/หญิง วุฒิ ม.3 บัดนี้-8ก.พ.62

    กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) 3 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี วุฒิ ม.3 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมสารบรรณทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2475 5459 และ 0 2466 1915 ภายในวันที่ 23 ม.ค.-8 ก.พ.62 ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 28พ.ย.-9ธ.ค.59

กรมสารบรรณทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 1. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานทำปก) 1 อัตรา แผนกจัดทำปก กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า – อายุไม่เกิน 30 ปี – เพศชาย/หญิง – มีความรู้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี 2. พนักงานโรงพิมพ์ (พนักงานบริการการพิมพ์) 2 อัตรา แผนกบริการการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ กรมสารบรรณทหารเรือ – สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3/เทียบเท่า – อายุไม่เกิน 30 ปี – เพศชาย/หญิง – มีความรู้ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ราชการได้ดี อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท รวมถึงได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท […]