กรมสารบรรณทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช.28ส.ค.-5ก.ย.60

Advertisement   กรมสารบรรณทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท – ชาย/หญิง – วุฒิ ปวช. พาณิชยการ สาขาการบัญชี 2. พนักงานบริการ เพศหญิง วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท 3. พนักงานโยธา 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท – เพศชาย – วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า จะต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน […]