กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. 27มี.ค.-7เม.ย.60

Advertisement   กรมสวัสดิการทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2560 จำนวน 11 อัตรา  1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง (ชาย) 2อัตรา บรรจุชลบุรี  – วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. สาขาวิชาช่างทุกสาขา 2. พนักงานเกษตร (ชาย) 1อัตรา บรรจุบางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา – วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 3. พนักงานเกษตร 1อัตรา บรรจุสมุทรปราการ – ไม่กำหนดคุณวุฒิ 4. พนักงานบริการ (ชาย/หญิง) 1อัตรา บรรจุกรุงเทพฯ – วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 5. พนักงานบริการ (หญิง) 1อัตรา บรรจุกรุงเทพฯ – วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 6. พนักงานบริการ (หญิง) 1อัตรา บรรจุบางนา – วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 7. พนักงานบริการ (หญิง) 1อัตรา บรรจุสุขสวัสดิ์ […]