(ป.ตรีทุกสาขา) กรมสรรพากร รับสมัครงาน30ก.ย.-6ต.ค.59

Advertisement กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษี ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1 ผู้สนใจสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1 เลขที่ 88/88 หมู่ 3 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.0-2159-9862 ภายในวันที่ 30 ก.ย.-6 ต.ค.59 (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร) 

(ป.ตรีทุกสาขา) สรรพาการพื้นที่อุทัยธานี รับสมัครงาน30ส.ค.-5ก.ย.59 เงินเดือน15,000

สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรคงค้าง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี เลขที่ 368 หมู่ 3 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค.-5 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 9.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.30-16.30 น.) หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดโทร. 0-5697-0130 ต่อ 134 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็มและใบสมัคร

(ป.ตรี ทุกสาขา) สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ฯ 1 รับสมัครงาน22ส.ค.-2ก.ย.59 เงินเดือน15,000

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 ภาค 11 ชั้น 1 ตั้งแต่ 22 ส.ค.-2 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 9.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.30-16.30 น.)  คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี รับสมัครงานวุฒิ ปวช. 29ส.ค.-2ก.ย.59 เงินเดือน11,400

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร วุฒิ ปวช.ทุกสาขา 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท รวมกับเงินเพิ่มค่าครองชีพ 2,000 บาท) ผู้สนใจจะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี ชั้น 1 ส่วนบริหารงานทั่วไป งานธุรการ ตั้งแต่  29 ส.ค.-2 ก.ย.59 คลิกทีนี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

(38อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้) กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 8-29ส.ค.59

กรมสรรพากรรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร ครั้งที่1/2559 วุฒิ ป.ตรี 38 อัตรา รับสมัคร 8-29 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศและใบสมัคร 

(9อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา สมัครทางไปรษณีย์ได้) กรมสรรพากรรับสมัครงาน1-26ส.ค.59

กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 9 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ รับสมัคร 1-26 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้    คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัคร       

กรมสรรพากรรับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน15,000 เปิดรับสมัคร25-29ก.ค.59

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ครั้งที่ 1/2559 เปิดรับสมัคร 25-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้   คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงาน 3 ตำแหน่ง 187 อัตรา

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 187 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 19 กันยายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน จำนวน 120 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจค้าปลีก สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาการเลขานุการ สาขาการโรงแรมและบริการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาบริหารธุรกิจ 2.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 60 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาการค้าระหว่างประเทศ สาขาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจค้าปลีก สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาการเลขานุการ สาขาการโรงแรมและบริการ […]

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 3 ตำแหน่ง 93 อัตรา (12 ธ.ค. 56 – 6 ม.ค.57)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 93 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 56  – 6 ม.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 54 อัตรา ระดับการศึกษา : – ปวส. – อนุปริญญา รายละเอียดวุฒิ : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการโรงแรมและบริการ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ […]

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา (คนพิการ) 1 – 22 ส.ค. 2556

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 28 อัตรา สำหรับคนพิการ สังกัดส่วนกลางและภูมิภาค (1 – 22 ส.ค. 2556) กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ 28 อัตรา สำหรับคนพิการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ พนักงานภาษีสรรพากร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ระดับการศึกษา ปวช., ปวส., ปวท. ทุกสาขาวิชา อัตราว่าง 21 อัตรา เงินเดือน   ปวช. 9,960 บาท    ปวท. 11,450 บาท  ปวส. 12,240 บาท สมัครงานราชการกรมสรรพากร ทางระบบอินเทอร์เน็ต http://job.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ส.ค.56 ตลอด 24 ชม. […]

1 10 11 12