สำนักงานสรรพากรมหาสารคาม รับสมัครงานวุฒิ ปวช./ป.ตรีทุกสาขา 9-13ม.ค.60

Advertisement สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. พนักงานสรรพากร 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท วุฒิ ปวช.ทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีการค้าง 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม ภายในวันที่ 9-13 ม.ค.60 (สำหรับตำแหน่งที่ 1) และภายในวันที่ 9-16 ม.ค.60 (สำหรับตำแหน่งที่ 2) ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (ตำแหน่งที่ 1) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (ตำแหน่งที่ 2) 

สนง.สรรพากรพื้นที่พังงา รับสมัครงานวุฒิ ปวช.13-23ธ.ค.59 เงินเดือน11,400

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท วุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ส่วนงานบริหารทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา ภายในวันที่ 13-23 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ป.ตรีทุกสาขา)สนง.สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี2 รับสมัครงานบัดนี้-16ธ.ค.59 เงินเดือน15,000

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลังเกาะสมุย ภายในวันที่ 7-16 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ปวช.เงินเดือน11,400 บัดนี้-28พ.ย.59

กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท ค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท) วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 เลขที่ 12/555 หมู่ที่ 15 อาคารกุหลาบ ชั้น P ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 5.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ภายในวันที่ 4-28 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ปวช.เงินเดือน11,400 บัดนี้-30พ.ย.59

กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว อาคารศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 2) ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว ภายในวันที่ 9-30 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

(ด่วน)สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร รับสมัครงานวุฒิ ปวช.บัดนี้-23พ.ย.59 เงินเดือน11,400

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย สังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร เงินเดือน 11,400 บาท (อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท)  คุณสมบัติเฉพาะ : ปวช.ทุกสาขา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร ชั้น 3 เลขที่ 347 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร ภายในวันที่ 16-23 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ด่วน!)สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ รับสมัครงานวุฒิ ปวช.บัดนี้-18พ.ย.59 เงินเดือน11,400

สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา เงินเดือน 11,400 บาท (อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท + เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ ภายในวันที่ 14-18 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ปวช.17-25พ.ย.59 เงินเดือน11,400

กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร 1 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท (อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ปวช. ประเภทพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชาเท่านั้น ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ได้ที่ งานธุรการ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 17-25 พ.ย.59  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมสรรพากร รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน15,000 บัดนี้-11ต.ค.59

กรมสรรพากร โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรคงค้าง ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี ส่วนบริหารงานทั่วไป งานธุรการ ภายในวันที่ 4-11 ต.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(ป.ตรีทุกสาขา) กรมสรรพากร รับสมัครงานบัดนี้-12ต.ค.59 เงินเดือน15,000

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 ภายในวันที่ 5-12 ต.ค.59 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 8.30-12.00 น. ภาคบ่าย 13.30-16.30 น. …   คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 9 10 11 12