กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงให้กำลังใจ ‘ขอให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหา’ ทั้งภัยแล้ง-ไวรัสโคโรนา

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดีค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่ง กองพลพัฒนาที่ 3 ได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 การนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทหารพันธุ์ดี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เข้าเฝ้าฯ และมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับภัยแล้ง โควิด-19 และการว่างงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก หากผู้ว่างงานสามารถหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นต้นทุนน้อยกว่าอาชีพอื่น อาจช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวนี้ไปได้ “เมื่อได้ความรู้นี้ไป ก็จะได้เผยแพร่ไปยังภูมิลำเนาของตัวเอง ก็น่าจะเป็นประโยชน์ อีกอย่างทางครอบครัวก็จะเห็น แล้วก็จะได้นำไปใช้ และเป็นตัวอย่าง เป็นแรงจูงใจ ให้เห็นคนที่เรารู้จักทำงานอะไร อาจจะไม่ต้องเป็นลูกหลาน ญาติพี่น้องก็ได้ บางทีเห็นคนรู้จักทำอะไรนี่ จะมีความรู้สึกอยากทำ เป็นแรงจูงใจ เป็นตัวอย่างที่ดี ต่อไปก็จะช่วยให้ชีวิตมีทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาอย่างทุกวันนี้ ขอให้ทุกคนเราผ่านพ้นทุกอย่างที่เป็นปัญหาไปด้วยกัน และมีความเจริญก้าวหน้าถ้วนทั่ว ต่อๆไป” ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์, RoyalFamilyTH  

1 2