สบส.เตรียมประชุมแก้ประกาศเลิกผูกค่ายาในค่ารักษา14ก.พ.นี้ เปิดทางให้ผู้ป่วยนำใบสั่งยาไปซื้อยานอก รพ.ได้!

  สบส.เผยเตรียมประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล แก้ประกาศเลิกผูกค่ายาเป็นส่วนหนึ่งของค่ารักษา เปิดทางผู้ป่วยนำใบสั่งยาไปซื้อที่ร้านขายยาได้ แต่ย้ำผู้ป่วยสามารถไปซื้อยานอก รพ.ได้อยู่แล้ว 1 ก.พ.62 นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานยาและเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ ซึ่งประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยให้ สบส.กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ป่วยนำใบสั่งยาไปซื้อยาที่ร้านขายยาข้างนอก รพ.ได้ ว่า ปกติแล้วประชาชนหรือผู้ป่วยสามารถซื้อยาที่ร้านขายยาได้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากว่า ที่ผ่านมามีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี 2561 ที่ไปผูกค่ายาเป็นส่วนหนึ่งในค่ารักษา ดังนั้น คณะกรรมการสถานพยาบาล จะมีการประชุมกันในวันที่ 14 ก.พ. เพื่อพิจารณาปรับแก้ประกาศได้ โดยไม่ต้องออกประกาศใหม่ นพ.ณัฐวุฒิ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะเหตุผลที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนระบุว่า หากมีการออกไปซื้อยาจากร้านขายยาแล้ว ทาง รพ.ไม่สามารถรับผิดชอบผู้ป่วยรายนั้นได้ เพราะไม่ทราบว่า ร้านขายยาจ่ายยาแบบใด มาตรฐานเป็นอย่างไร ก็นับว่าเป็นเหตุผลที่ฟังได้ ประชาชนอาจจะต้องรับผิดชอบตัวเอง แต่เพื่อป้องกันผลกระทบ เราต้องพิจารณารอบคอบ อาจจะมีมาตรการให้เกิดการพูดคุยจนเกิดความเข้าใจกันก่อน ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย อีกส่วนหนึ่ง คือ การทำให้ร้านขายยามีคุณภาพ แต่เรื่องประเภทยา อาจจะมีบางประเภท […]

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี สมัครออนไลน์20พ.ย.-12ธ.ค.61

    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 2 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 2. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 3. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป 4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร […]

(สมัครออนไลน์)กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี23เม.ย.-11พ.ค.61

    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  1. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500-12650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน […]

(สมัครออนไลน์)กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี9-15มี.ค.61

    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 2. ตำแหน่ง : วิศวกร (ด้านสิ่งแวดล้อม) อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด) 3. ตำแหน่ง : […]

1 2