กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครนักวิจัยเขตแดน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-25พ.ค.64

Advertisement   กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิจัยเขตแดน วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, หรือสาขาอื่นทางด้านสังคมศาสตร์ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ นอกสถานที่ได้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถ Download แบบฟอร์ม การสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” พร้อมแนบเอกสาร ตามข้อ 3 สมัครบัดนี้-25พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))