กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2556 – 2 กรกฎาคม 2556   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ 1. นักวิทยาศาสตร์                  จำนวน 2 อัตรา 2. ช่างไฟฟ้า                            จำนวน 1 อัตรา 3. นักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี) จำนวน 3 อัตรา >>> […]