กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ บัดนี้-15มิ.ย.64

Advertisement   ศูนย์การแพทย์จีโนมิกส์ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ลูกจ้างเหมาโครงการ) 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท – ปริญญาตรี 17,500 บาท/เดือน – ปริญญาโท 20,000 บาท/เดือน รับสมัคร บัดนี้-15มิ.ย.64 * ระยะเวลาเริ่มงาน : สามารถเริ่มงานได้ทันที ส่งเอกสารสมัครงานได้ที่: E-mail: [email protected] ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: คุณวิกานดา โทร 02-9510000 ต่อ 98095-6 มือถือ 061-4345127 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ 23 อัตรา 11-17พ.ค.64

  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2564 ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.โท 4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6. ตำแหน่ง นักฟิสิกส์รังสี 5 อัตรา วุฒิ […]

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครพนักงานราชการ23อัตรา บัดนี้-17พ.ค.64

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 อัตรา เปิดรับสมัคร 11 – 17 พฤษภาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   1 อัตรา วุฒิ ป.โท 4. นักวิชาการพัสดุ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6. นักฟิสิกส์รังสี 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 8. […]

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี สมัครออนไลน์13มี.ค.-2เม.ย.62

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. เจ้าพนักงานธุรการ 10 อัตรา : ได้รับ วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับ ปวส.ขึ้นไป 2. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา : ได้รับ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา : ได้รับปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี […]

1 2 3