กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบรรจุนายแพทย์, ทันตแพทย์, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอื่นๆ

Advertisement Advertisement   กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ Advertisement 1. นายแพทย์ 2 อัตรา 2. ทันตแพทย์ 1 อัตรา 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา 4. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา 5. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา 6. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com ภายในวันที่ 22มี.ค.-10เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3-17ก.พ.66

  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 2. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 3. นักทัณฑวิทยา 3 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม. ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม. 4. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาโยธา 5. นายช่างเทคนิค 2 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ […]

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นขรก.452อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 30ม.ค.–21ก.พ.66

  กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 452 อัตรา ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.แล้ว 1. เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ 90 ตำแหน่ง วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) 350 ตำแหน่ง วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญาทุกสาขาวิชา และเป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 ซม. 3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. นิติกร 10 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต 30ม.ค.-21ก.พ.66 ตลอด […]

ราชทัณฑ์แจง อดีตนักโทษ แทงนร.หญิง เพิ่งพ้นโทษก่อนปีใหม่ ขณะอยู่เรือนจำไม่พบอาการทางจิต

7 ม.ค.2566 นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ โฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวปรากฏว่าอดีตผู้ต้องขัง ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น จากการตรวจสอบข้อมูลของผู้ก่อเหตุดังกล่าว เป็นอดีตผู้ต้องขังที่ปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อตรวจสอบทะเบียนประวัติ พบว่า เคยกระทำผิดครั้งแรก ในคดีทำร้ายร่างกาย และครั้งที่สองในคดีทำร้ายร่างกาย ครั้งนี้เป็นกระทำผิดเป็นครั้งที่ 3 ในคดีมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงจัดอยู่ชั้นต้องปรับปรุงมาก และได้จำคุก ครบตามหมายศาล เป็นระยะเวลา 8 เดือน พ้นโทษเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2565 เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ตรวจสอบข้อมูลด้านการประเมินสุขภาพจิต (แบบประเมินของกระทรวงสาธารณสุข) จากสถานพยาบาลของเรือนจำ พบประวัติเคยใช้สารเสพติดมาก่อน แต่ขณะที่ถูกควบคุมอยู่ภายในเรือนจำผู้ต้องขังดังกล่าว ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ชี้ให้เห็นว่ามีอาการทางจิต อีกทั้ง ทางเรือนจำยังได้ประเมินสุขภาพจิตอย่างละเอียดแล้ว ไม่พบว่ามีความผิดปกติก่อนปล่อยตัวแต่อย่างใด และไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่ม Watchlist เนื่องจากการกระทำผิดที่ผ่านมาเป็นคดีที่ไม่เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง หรือ กฎหมาย JSOC ดังนั้น เมื่อกรมราชทัณฑ์ได้จำคุกครบตามกำหนดโทษแล้ว […]

เรือนจำกลางบางขวาง รับสมัครผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ วุฒิ ปวช.31ต.ค.-11พ.ย.65

  กรมราชทัณฑ์ (เรือนจำกลางบางขวาง) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำกลางบางขวาง (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1) ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) 2 อัตรา 2) ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพและค่าตอบแทนพิเศษ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา – เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดย อนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร 2) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา – เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องมีส่วนสูง […]

ลีน่าจัง หอบช่อดอกไม้ขอโทษ ราชทัณฑ์ ปมอ้างมีคุกVIP-ใช้มือถือ

จากกรณีหนึ่งในผู้ดำเนินรายการ “แฉ” ทางสถานีโทรทัศน์ GMM 25 กล่าวพาดพิงกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังคดี Forex-3D ซึ่งต่อมาทางกรมราชทัณฑ์ได้เข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ก.ย.2565 ที่กรมราชทัณฑ์ จ.นนทบุรี นางลีนา จังจรรจา หรือ ลีน่าจัง ผู้ดำเนินรายการคนดังกล่าว เดินทางเข้าพบ นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และโฆษกกรมราชทัณฑ์ เพื่อแสดงความขอโทษต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ที่ได้นำเสนอข้อมูลที่มีผลกระทบสร้างความเข้าใจผิดต่อสังคม นายธวัชชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและญาติผู้ต้องขัง ที่พบเหตุต้องสงสัย หรือความผิดปกติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และส่งหลักฐานผ่านทางเว็บไซต์ http://protect.moj.go.th หรืออีเมล์ [email protected] หรือทางโทรศัพท์ 02-967-2222 และ 02-967-3307 (กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์) นายธวัชชัย กล่าวต่อว่า พร้อมกำชับให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในงานราชทัณฑ์ทุกมิติ ตามนโยบายเน้นหนักสำคัญ 1 ใน […]

ยธ.เผย “พิ้งกี้”ยินดีตัดผม ตอนนี้เป็น ผู้ช่วย จนท.เรือนจำ

1 ส.ค.65 ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณี ดาราสาว “พิ้งกี้”สาวิกา ไชยเดช และแม่ ที่ขณะนี้ถูกคุมขังอยู่ภายใน”ทัณฑสถานหญิงกลาง” ว่า ล่าสุดได้ออกจากห้องกักโรค และเข้าไปอยู่ในแดนแรกรับแล้ว สภาพร่างกายปกติแข็งแรง กำลังใจดี สามารถทานข้าวอาหารและใช้ชีวิตได้ตามระเบียบของเรือนจำ โดยที่ผ่านมายังไม่ได้มีการตัดผมดาราสาว เนื่องจากระเบียบของเรือนจำไม่ได้เคร่งครัด เพียงแต่มีไว้เพื่อดูแลเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยของผู้ต้องขัง ทั้งนี้ “พิ้งกี้” ก็ไม่ได้ติดใจและยินดีที่จะตัดผม นอกจากนี้ “พิ้งกี้”ยังเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อยู่ภายในเรือนจำ และมีกิจกรรมต่างๆให้ทำร่วมกับเพื่อนผู้ต้องขังด้วย ขอให้แฟนคลับดาราสาวไม่ต้องกังวล ขณะที่ “บุ๋ม ปนัดดา” วงศ์ผู้ดี เผยสารจาก “พิ้งกี้” เปิดใจครั้งแรกฝากมาจากเรือนจำว่า กรณีข่าวที่ออกไปบางเรื่อง “พิ้งกี้” ยังสามารถออกมาชี้แจงได้ด้วยตนเอง จึงอยากวอนขอทุกคนอย่าฟังความข้างเดียว หรือ อย่าเพิ่งตัดสินเขาเพียงแค่เห็นเอกสารอะไรบางอย่าง เพราะ ตอนนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา จึงอยากให้ทุกคนเสพข่าวต่างๆที่ออกมาอย่างมีสติ เพราะตอนนี้ข่าวที่ออกมาบิดเบือนไปมาก และขอให้ทุกคนใจเย็นนิดหนึ่งเพื่อพิสูจน์ความจริง รอกระบวนการยุติธรรม ถ้าตนเองผิดจริงก็ยินดีรับผิด   ข่าวจาก : คมชัดลึก

8หมื่นผู้ต้องได้ลดวันต้องโทษ ราชทัณฑ์เผยบิ๊กเนมไม่เข้าเกณฑ์

12 ส.ค.2565 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พ.ศ.2565 นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า โดยในครั้งนี้ ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดี หรือชั้นดีมาก หรือชั้นเยี่ยมเท่านั้น และต้องได้รับโทษจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำหนดโทษตามคำพิพากษา หรือไม่น้อยกว่า 8 ปี แล้วแต่ระยะเวลาใดจะเป็นคุณมากกว่า ซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาฯ จะมีทั้งกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ส่วนหนึ่งที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป และกลุ่มที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษจำคุกตามสัดส่วนที่กำหนด โดยแตกต่างกันตามประเภทความร้ายแรงของคดี และตามชั้นของนักโทษเด็ดขาด ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน […]

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครบรรจุพยาบาล-นักรังสีการแพทย์72อัตรา

  กรมราชทัณฑ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) (1) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 69 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง (2) นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-5ส.ค.65 ที่เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หัวข้อ “การคัดเลือกเพื่อ บรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์” หรือที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์

เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช รับสมัครนิติกร ป.ตรี 27มิ.ย.-1ก.ค.65

  กรมราชทัณฑ์ (เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช เลขที่ 102 หมู่ที่ 7 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายในวันที่27มิ.ย.-1ก.ค.65 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0 7580 3902) ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 11