กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครช่างเขียนแบบ วุฒิ ปวช.12-28 พ.ค.64

Advertisement   กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) 1 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. การรับสมัคร สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธาทหารบก เลขที่ 2254 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (การแต่งกายชุดสุภาพ) ตั้งแต่วันที่ 12-28 พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน สอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 บัดนี้-8ก.พ.62

    กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน (ชาย-หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3 จำนวน 5 อัตรา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธโยธาทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ ภายในวันที่ 28 ม.ค.-8 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน สอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. บัดนี้-20มิ.ย.61

    กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวนรวม 5 อัตรา โดยมีประกาศรับสมัคร 3 รายการดังนี้ 1. ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 อัตรา (กลุ่มงานเทคนิค) ตำแหน่ง ช่างประปา และ ช่างไฟฟ้า รายละเอียดประกาศรับสมัคร : http://armyinfoetc.lnwshop.com/b/216 2.ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย, หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 อัตรา (กลุ่มงานบริการ) ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ และ พนักงานบริการ รายละเอียดประกาศรับสมัคร : http://armyinfoetc.lnwshop.com/b/218 3.ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน (หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ 2561 […]

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย-หญิง)/ทหารกองหนุน สอบรับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) ตำแหน่งช่างเขียนแบบ บัดนี้-21มี.ค.61

    กรมยุทธโยธาทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น นายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ในตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้  คุณสมบัติทั่วไป  เป็นเพศชายหรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันแรก (งดรับสมัครบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการก่อสร้าง, สาขาวิชาช่างก่อสร้าง, สาขาวิชาสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม, สาขาวิชาจิตรกรรม, สาขาวิชาเคหะภัณฑ์, สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม, สาขาวิชาวิจิตรศิลป์, สาขาวิชาศิลปะ, สาขาวิชาศิลปกรรม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง  การรับสมัคร  จากเดิมกำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึง วันพุธที่ ๗ […]

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครพลเรือน(ชาย/หญิง)/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 ธ.ค.59-6 ม.ค.60 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารประกาศ 

1 2