กรมพิธีการทูต เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล (บัดนี้-16 ต.ค.56)

Advertisement กรมพิธีการทูต เปิดรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 16 ตุลาคม 2556 ชื่อตำแหน่ง พนักงานค้นคว้าและบริหารจัดการข้อมูล เงินเดือน 16,000 บาท อายุไม่เกิน 30 ปี คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่า ป.ตรี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการอ่าน เขียน และพูด สมัครงานราชการด้วยตนเองหรือส่งจดหมายลงทะเบียน ถึง สำนักงานเลขานุการกรม กรมพิธีการทูต เลขที่ 443 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 วงเล็บมุมซอง “พนักงานค้นค้วาและบริหารจัดการข้อมูล” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 2035000 ต่อ 23011   ดาวโหลดใบสมัคร / อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครที่นี้