บรรจุหลายจังหวัด! กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์14-20ธ.ค.61

Advertisement   Advertisement   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา  1. นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา (นครนายก,หนองบัวลำภู) เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2. นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา (เชียงราย,พิษณุโลก) เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี  ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด (ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ชั่วโมง ประสบการณ์ 5-10 ปี ผ่านการอบรม 200 ชั่วโมง ประสบการณ์ 2-5 ปี ผ่านการอบรม 450 ชั่วโมง) 3.  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 4 อัตรา (บุรีรัมย์,เพชรบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย) เงินเดือน […]

39อัตราบรรจุทั่วประเทศ!! กรมพัฒนาสวัสดิการและสังคม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี16-22ต.ค.61

    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา (*ป.ตรีทุกสาขา ปฏิบัติงานเชียงใหม่,สระบุรี) นักสังคมสงเคราะห์ 8 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงานหนองบัวลำภู,ศรีสะเกษ,กำแพงเพชร,แพร่,เลย,สระแก้ว,อุตรดิตถ์,ระยอง) นักจิตวิทยา 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงานประจวบคีรีขันธ์) นิติกร 3 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงานอุตรดิตถ์,สระบุรี, อุดรธานี) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 4 อัตรา (คุณวุฒิ ปวส./อนุปริญญา3ปี ปฏิบัติงานหนองคาย, สงขลา, ประจวบคีรีขันธ์, ตาก) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 อัตรา (คุณวุฒิ ปวส. ปฏิบัติงานเชียงใหม่,ลพบุรี,นราธิวาส,สุพรรณบุรี,เพชรบูรณ์,มุกดาหาร, ราชบุรี) พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา (คุณวุฒิ ปวส. ปฏิบัติงานลำพูน,น่าน) เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา (คุณวุฒิ ปวช. ปฏิบัติงานสุพรรณบุรี) […]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งพยาบาล สมัครทางไปรษณีย์10-28ก.ย.61

    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) สมัครทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 10-28 ก.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(สมัครออนไลน์)กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ45อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี3-24พ.ค.61

    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา – ป. ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ป.ตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ(จังหวัดชายแดนใต้) บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ป.ตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 3. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาทางจิตวิทยา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ป.ตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. 4. นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา – ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาสารสนเทศศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป […]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี15-21พ.ค.61

    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 7/2561 เปิดรับสมัคร 15 – 21 พฤษภาคม 2561 ณ สถานที่ที่มีอัตราว่าง 1. นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย บริเวณอาคารศูนย์ชุมชนโครงการ บ้านเอื้ออาทรหนองคาย 409 หมู่ 11 ถ.หนองคาย – โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย โทร.  0-4201-579 2. พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช. – […]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 29ม.ค.-2ก.พ.61

    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี (มีป.ตรีทุกสาขา) ปฏิบัติงานกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ศรีสะเกษ, สระบุรี, ขอนแก่น, ตราด, ภูเก็ต, อุดรธานี, ราชบุรี, หนองบัวลำภู, สุราษฎร์ธานี, เพชรบุรี, ลำพูน, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ระนอง และลพบุรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) เปิดรับสมัคร 29 ม.ค.-2 ก.พ.61 ในวันและเวลาราชการ ตามสถานที่ที่มีอัตราว่าง คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(กทม.-ภูมิภาค)กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ25-29ก.ย.60

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 17 อัตรา เปิดรับสมัคร 25-29 ก.ย.60 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชย์ศาสตร์ การเงินและบัญชี สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารการคลัง อาคารใหม่ ชั้น 4 ปีกขวา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศชาย วุฒิ ปวส. ทุกสาขา ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ สถานที่รับสมัคร : กองคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อาคารใหม่ ชั้น 3 […]

สำนักงานรัฐมนตรี กรมพัฒนาสังคมฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-25ส.ค.60

  สำนักงานรัฐมนตรี กรมพัฒนาสังคมฯ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการประสานการเมือง 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 9 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2659 6426 ภายในวันที่ 21-25 ส.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

(ส่วนกลาง-ภูมิภาค)กรมพัฒนาสังคมฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา20ก.ค.-10ส.ค.60

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) 1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท จำนวน 32 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกันในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา  2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท จำนวน 8 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดัยวกันในทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา  3.ตำแหน่งตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้) **ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา**  อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท จำนวน 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]

(สมัครออนไลน์)กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-13ก.ค.60

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (วุฒิ ป.ตรี) และนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท) 1. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (วุฒิ ป.ตรี) 6 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี หรือสูงกว่า และได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ – สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ – สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) – สาขาวิชารัฐศาสตร์ – สาขาวิชานิติศาสตร์ – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิได้ที่ https://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html 2. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (วุฒิ ป.โท) 2 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. […]

1 2 3