บรรจุหลายจังหวัด! กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก สมัครออนไลน์14-20ธ.ค.61

    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา  1. นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา (นครนายก,หนองบัวลำภู) เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 2. นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา (เชียงราย,พิษณุโลก) เงินเดือน 18,000 บาท ได้รับวุฒิปริญญาตรี  ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือ ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาอื่น และได้รับวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์กำหนด (ประสบการณ์ 10 ปี ผ่านการอบรม 48 ชั่วโมง ประสบการณ์ 5-10 ปี ผ่านการอบรม 200 ชั่วโมง ประสบการณ์ 2-5 ปี ผ่านการอบรม 450 ชั่วโมง) 3.  เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 4 อัตรา (บุรีรัมย์,เพชรบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย) เงินเดือน 13,800 บาท […]

39อัตราบรรจุทั่วประเทศ!! กรมพัฒนาสวัสดิการและสังคม รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี16-22ต.ค.61

    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  นักพัฒนาสังคม 2 อัตรา (*ป.ตรีทุกสาขา ปฏิบัติงานเชียงใหม่,สระบุรี) นักสังคมสงเคราะห์ 8 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงานหนองบัวลำภู,ศรีสะเกษ,กำแพงเพชร,แพร่,เลย,สระแก้ว,อุตรดิตถ์,ระยอง) นักจิตวิทยา 1 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงานประจวบคีรีขันธ์) นิติกร 3 อัตรา (คุณวุฒิ ป.ตรี ปฏิบัติงานอุตรดิตถ์,สระบุรี, อุดรธานี) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 4 อัตรา (คุณวุฒิ ปวส./อนุปริญญา3ปี ปฏิบัติงานหนองคาย, สงขลา, ประจวบคีรีขันธ์, ตาก) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 7 อัตรา (คุณวุฒิ ปวส. ปฏิบัติงานเชียงใหม่,ลพบุรี,นราธิวาส,สุพรรณบุรี,เพชรบูรณ์,มุกดาหาร, ราชบุรี) พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา (คุณวุฒิ ปวส. ปฏิบัติงานลำพูน,น่าน) เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา (คุณวุฒิ ปวช. ปฏิบัติงานสุพรรณบุรี) […]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ ตำแหน่งพยาบาล สมัครทางไปรษณีย์10-28ก.ย.61

    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) สมัครทางไปรษณีย์ EMS ภายในวันที่ 10-28 ก.ย.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 3