กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป45อัตรา 1-7ก.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (ไม่ผ่าน ก.พ.) กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1. ตำแหน่งนิติกร นิคมสร้างตนเองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 1 อัตรา 3. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 1 อัตรา 4. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา 1 อัตรา 5. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 อัตรา 6. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา 1 อัตรา 7. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 อัตรา 8. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น 1 […]

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพยาบาล บัดนี้-7มิ.ย.65

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรกจำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 106 ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตำแหน่งเลขที่ 135 ปฏิบัติงานสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-7ก.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน https://dsdw.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เปิดรายได้ขอทาน ย่านเศรษฐกิจสำคัญ กทม. วันละ6-7พัน ช่วงโควิดเหลือไม่ถึงร้อย

พส. เปิดรายได้ขอทาน ย่านเศรษฐกิจสำคัญ กทม. ตกวันละ 6-7 พันบาท แต่ในช่วงสถานการณ์ โควิดทำทรุด หดเหลือเฉลี่ยเพียง วันละ 50 บาท วันที่ 11 ก.พ.65 นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยถึงการแก้ปัญหาคนขอทาน ว่า การขอทานผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก การทารุณกรรม หรืออาชญากรรมอื่นๆ สำหรับชาวต่างชาติที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาขอทาน ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ต้องการมาหางานทำหรือมาตั้งต้นชีวิตใหม่ อีกทั้งไม่มีความรู้ด้านกฎหมายของประเทศไทย ประกอบกับคนไทยเป็นคนใจบุญชอบให้ทาน จึงส่งผลทำให้มีผู้ทำการขอทานต่างชาติเพิ่มสูงขึ้น จากสถิติการจับกุมผู้ทำการขอทาน พบว่า เงินที่ได้จากการขอทาน ขึ้นอยู่กับสถานที่ หากเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของ กรุงเทพมหานคร จะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 1,000 – 2,000 บาท/วัน บางรายมีรายได้ ประมาณ 6,000 […]

1 2 3