กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา 16-27ม.ค.66

Advertisement Advertisement   กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (ปริญญาตรีทุกสาขา) สามารถยื่นใบสมัคร ดังนี้ 1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2 ภายใน 16-27ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. หรือ Advertisement 2. สมัครผ่านช่องทาง Google From […]

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บรรจุ66อัตรา วุฒิ ป.ตรี ไม่ผ่าน ก.พ. บัดนี้-15มิ.ย.64

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 66 อัตรา ไม่ผ่าน ก.พ. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 2. นิติกร 51 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางกฎหมาย สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ https://dsd.thaijobjob.com/ บัดนี้-15 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี 9-18ต.ค.60

  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 อัตรา – ปริญญาตรีทุกสาขา 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 3 อาคาร 25 ปี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 9-18 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (21-27 พ.ย.56)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21-27 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน อัตราเงินเดือน : 37,680 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้จะสมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี หรือปริญญาโท 12 ปี หรือปริญญาเอก 10 ปี ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพฯ และเชียงราย สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ […]

error: