69อัตรา!! กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ ภาค ก สมัครออนไลน์บัดนี้-19ต.ค.61

    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT)  พนักงานราชการทั่วไป พนักงานนโยบายและแผน 11 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมบริการ สารสนเทศศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา เทววิทยา สาธารณสุขศาสตร์ และภาษาวรรณคดี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ อุตุวิทยา วิทยาศาสตร์กายภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ […]

เตือน57จังหวัด ระวัง! เตรียมรับมือ ‘น้ำป่า-ดินถล่ม’ 13จังหวัดคลื่นลมแรง!

  กอปภ.ก.ประสาน จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม คลื่นลมแรงช่วง 17 – 20 ส.ค. เมื่อวันที่ 18 ส.ค. นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ฐานะผู้อำนวยการกลางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เปิดเผยว่า กอปภ.ก.ได้ติดตามสภาพอากาศ ปริมาณฝนสะสม สถานการณ์น้ำท่า และปัจจัยเสี่ยงเชิงพื้นที่ พบว่าช่วงที่ผ่านมาทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนพายุโซนร้อน “เบบินคา” บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศลาว และอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น โดยอยู่ห่าง จาก จ.น่าน ประมาณ 250 กิโลเมตร ส่งผลให้ช่วงวันที่ 17 – 20 ส.ค.ทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย จะมีกำลังแรง คลื่นสูง 2 – 4 เมตร อีกทั้งกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศให้เฝ้าระวังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ซึ่งมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย แยกเป็น […]

ปภ.รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิป.ตรีขึ้นไป เงินเดือน40,000 20-26ธ.ค.59

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ระดับเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณภัย 1 อัตรา  คุณสมบัติ 1) ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา หรือ 2) ได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจำเป็นของลักษณะงาน 3) มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 1) – 3) จะต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย/และด้านบริหารจัดการน้ำ ปริญญาตรี  15 ปี ปริญญาโท  12 ปี ปริญญาเอก  10 ปี ระยะเวลาการจ้าง : 1 ปีนับตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง ค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ส่วนสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ […]

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี รับสมัคร12-30ก.ย.59

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และสอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป ภายในวันปิดรับสมัคร คือ 30 ก.ย.59 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ห้องประชุม 3 อาคาร 3 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 12-30 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร.0-2637-3155-7 คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 50 อัตรา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 50 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 22 ธ.ค.57 – 16 ม.ค.58 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง :    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :    17,500-19,250 บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    50 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ :    ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรองในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือวันที่ 16 มกราคม 2558   [ads=center]   สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 หน้าสำนักช่วยเหลือผู้ประสบภัย […]

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 138 อัตรา (5 – 15 ส.ค 56)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง 138 อัตรา (5 – 15 ส.ค 56)   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานนโยบายและแผนงาน อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท ประเภท :     บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :     35 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหาร เศรษฐศาตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง   2.ชื่อตำแหน่ง :     พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราเงินเดือน :    […]

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง (1 – 5 ก.ค. 2556)

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดสอบพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง  ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและสมรรถนะบุคลากร และตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัยและการพัฒนาเครือข่าย (1 – 5 ก.ค. 2556) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สมัครงานราชการ อัตราเงินเดือน : – บาท ประเภท : ประเภททั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและสมรรถนะบุคลากร  2 อัตรา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสาธารณภัยและการพัฒนาเครือข่าย 3 อัตรา ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี – มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่รับสมัคร ไม่น้อยกว่า 15 ปี อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี (นับวันถึงปิดรับสมัคร) สมัครด้วยตนเอง : ได้ที่กลุ่มงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ อาคา 33 ชั้น 3 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขที่ 3/12 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิน กรุงเทพฯ […]