กรมธนารักษ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-29มี.ค.60 เงินเดือน13,285

Advertisement   กรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รับสมัครบุคคลสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,785 บาท รวมเป็นเงินเดือนๆ ละ 13,825 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ภายในวันที่ 7-29 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 เงินเดือน10,430 บัดนี้-22มี.ค.60

กรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเหรียญกษาปณ์ 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.3 ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ถ.ชลเจริญ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 7-22 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.27ก.พ.-6มี.ค.60

กรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบัญชี การเงินและการธนาคาร การบริหารการจัดการทั่วไป หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ถ.เลี่ยงเมืองมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ภายในวันที่ 27 ก.พ.-6 มี.ค.60 โทร. 043 777 495 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมธนารักษ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส.บัดนี้-28ก.พ.60 เงินเดือน13,285

กรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ 13,285 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างโยธา ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เลขที่ 39 ถ.มนัส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ภายในวันที่ 15-28 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม

กรมธนารักษ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวช/ปวส บัดนี้-15ก.พ.60

กรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา 1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการขาย หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. พนักงานสำรวจข้อมูล 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท – ได้รับวุฒิ ปวช. ทางพาณิชยการ สาขาบัญชี การเงิน เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภูมิศาสตร์สารสนเทศ ช่างก่อสร้าง หรือช่างสำรวจ ผู้สนใจสมัคร โปรดอ่านรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มให้ครบถ้วน ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ชั้น 1 […]

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-5ม.ค.60

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ การคลัง การบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 3 ถ.สละชีพ ต.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 19 ธ.ค.59-5 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์)กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 27ธ.ค.59-17ม.ค.60

กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  1. นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด 2. นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด 3. ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด 4. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด 5. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด 6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.พ.กำหนด 7. เจ้าพนักงานดูเงินปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน […]

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี รับสมัครงานวุฒิ ปวส.13-26ธ.ค.59 เงินเดือน13,285

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท (อัตราค่าจ้างรายเดือน 11,500 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท) คุณสมบัติเฉพาะ จบ วุฒิ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการขาย หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า) ชั้น 1 ภายในวันที่ 13-26 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมธนารักษ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส. บัดนี้-8ธ.ค.59 เงินเดือน13,285

กรมธนารักษ์ โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท (ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท + เงินเพิ่มการครองชีพ 1,785 บาท)  คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่ ภายในวันที่ 25 พ.ย.-8 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

1 4 5 6