กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

Advertisement กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 7 -17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน :    18000 บาท ประเภท :    บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงาน หรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายฯ  ปฏิบัติงาน ณ สำนักทางหลวงชนบท จ.กาญจนบุรี Advertisement 2.ชื่อตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน :   […]

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นายช่างโยธา (15 – 19 ก.ค.56)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครพนักงานราชการ นายช่างโยธา สังกัดภูมิภาค 6 อัตรา ได้แก่ จ.กระบี่,พังงา,พัทลุง,ภูเก็ต (15 – 19 ก.ค.56) กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ นายช่างโยธา มีรายละเอียดดังนี้ อัตราเงินเดือน :     12,240.- บาท ประเภท :     เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : ตำแหน่งสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่ 3 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพังงา 1 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพัทลุง 1 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต 1 อัตรา ระดับการศึกษา :     ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา 2.มีความรู้ ความสามารถในงานด้านการก่อสร้าง 3.มีความรู้และทักษะในการอ่านแบบ และเขียนแบบงานก่อสร้าง […]

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 ก.ค. – ก.ค.56

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตำแหน่งวิศวกรโยธา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – ก.ค.56     กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงานราชการ 2556 สังกัด สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน :     17290 บาท ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุิฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ออกแบบและคำนวณ พิจารณาตรวจสอบ ค้นคว้า ทดสอบ วิเคราะห์วิจัย […]

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา

กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา 19 – 27 มิ.ย. 2556 กรมทางหลวงชนบทเปิดสอบ งานราชการ 2556 สังกัด สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดปทุมธานี สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดอ่างทอง ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นายช่างโยธา อัตราเงินเดือน : 12240 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สมัครด้วยตนเองที่ :สำนักทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ตั้งแต่วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ […]

1 10 11