กรมทหารพรานที่49 รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานหลายอัตรา 8-9ก.ย.60

Advertisement   กรมทหารพรานที่ 49 จังหวัดนราธิวาส รับสมัครรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครทหารพรานชายในสังกัด กรมทหารพรานที่ 49 จำนวนหลายอัตรา (ตามอัตราที่ขาด) คุณสมบัติของผู้สมัคร  1. มีสัญชาติไทย 2. ผู้สมัครต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30ปี ส่วนบุคคลที่มีอายุ 21ปี ต้องผ่านการตรวจเลือกทหารกองประจำการ 3. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆที่สูงกว่ามาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้ 4. เป็นผู้ที่มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อัตราเงินเดือน+ รวมค่าตอบแทนอื่น ประมาณ 19,000 บาท   สมัครด้วยตนเอง ได้ตั้งแต่วันที่ 8-9 กันยายน 2560 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 วัดศรีสาคร 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โทร.0-7356-1113