(สมัครออนไลน์)กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี16-22มิ.ย.60

Advertisement   Advertisement กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านต่างประเทศ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางพันธุศาสตร์ ทางชีวเวชศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา ทางชีวเคมี และทางชีววิทยา 3. นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเคมีเทคนิค) 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางวัสดุศาสตร์ หรือ – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือ – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาหาร ทางการถนอมผลิตภัณฑ์อาหาร ทางเกษตรเคมี หรือ – ได้รับวุฒิปริญญาตรี […]

(48อัตรา)กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบเข้ารับราชการ รับสมัคร25ต.ค.-15พ.ย.59

กรมทรัพทย์สินทางปัญญา เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก จำนวน 48 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://job.ipthailand.go.th หรือ http://www.ipthailand.go.th หัวข้อ "รับสมัครงาน" ภายในวันที่ 25 ต.ค.-15 พ.ย.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (คุณวุฒิ ป.เอก)  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท) รายละเอียดโดยย่อ คุณวุฒิ ป.ตรี ป.โท   [ads] รายละเอียดโดยย่อ คุณวุฒิ ป.เอก [ads=center]    

(44อัตรา สมัครออนไลน์) กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดสอบเข้ารับราชการ รับสมัคร16ส.ค.-5ก.ย.59

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ 1. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท คุณสมบัติ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 9 อัตรา อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท คุณสมบัติ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านการประดิษฐ์ กลุ่มวิศวกรรม) 5 อัตรา อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท คุณสมบัติ : ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางเครื่องกล ทางวิศวกรรมเคมี ทางเคมี ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการผลิต ทางวิศวกรรมพลังงาน […]

(9 อัตรา) กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี-ป.โท

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นิติกร (ป.โท) 2 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท หรือตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.โท สาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งจาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CUTEP  หรือ TUGET โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้ – TOEFL ไม่น้อยกว่า 72 คะแนน – TOEIC ไม่น้อยกว่า 574 คะแนน – IELTS ไม่น้อยกว่า 5.4 คะแนน – CUTEP ไม่น้อยกว่า 72 คะแนน – TUGET ไม่น้อยกว่า 600 คะแนน 2. นิติกร (ป.ตรี) 7 อัตรา […]

(ป.ตรี ทุกสาขา) กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครCall Center 3 อัตรา เงินเดือน15,000

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครลูกจ้างเหมา ปฏิบัติงานตำแหน่ง Call Center 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  – มีความสามารถในการใชโปรแกรม Microsoft Office – รักงานบริการ – สื่อสารภาษาอังกฤษได้  ส่ง resume มาที่ [email protected] หรือที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 9 กรมทรัพย์สินทางปัญญา  ตั้งแต่วันนี้ – 27 พฤษภาคม 2559 (มีสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 13 อัตรา  เปิดรับสมัครวันที่ 19 พ.ค. – 10 มิ.ย.58 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ (ป.โท) อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,250 บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    4 อัตรา ระดับการศึกษา :    – ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์  ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ รับดับ ป.โท 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ     อัตราเงินเดือน : 15,600 – 16,500 บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง […]

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการจำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 3 กันยายน ถึง 11 กันยายน 2557   ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา 2.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : […]

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (29 ต.ค. – 4 พ.ย.56)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 4 พ.ย.56 ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ เงินเดือน 15,960 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 9 กรมทรัพย์สินทางปัญหา อ.เมือง จ.นนทบุรี ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ทางเว็บไซต์ http://www.ipthailand.go.th หัวข้อรับสมัครงาน อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครข้าราชการ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (24 ก.ค – 14 ส.ค.56)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครข้าราชการ นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (24 ก.ค – 14 ส.ค.56)   กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดังนี้ เงินเดือน :     13,300-14,630 บาท ประเภท :     วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี เงื่อนไข : ไม่รับโอน รายละเอียดวุฒิ :     ได้รับวุฒิปริญญาตรีดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรม) ได้รับวุฒิปริญญาตรีดังนี้ – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือทางวิศวกรรมโทรคมนาคม – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ – สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล […]

1 2 3