กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา Advertisement 2. เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขาวิชา หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 3-27ต.ค.65 (ปิดรับสมัคร 27ต.ค.65 เวลา 24.00 น.) ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตาม ขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com/ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครเจ้าหน้าที ป.ตรี บัดนี้-20ก.ย.65

  กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรมสนับสนุนขั้นพื้นฐานสำหรับการทำงานเช่น Microsoft Office Photoshop หรือ ระบบจัดการข้อมูลของเว็บไซต์ (CMS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะงาน : ดำเนินงานส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) ประมวลผลและจัดทำข้อมูลสำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) สนับสนุนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รับสมัครบัดนี้-20ก.ย.65 รับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ หรือส่งทางอีเมล [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 02-547-6040 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 1-11ส.ค.65

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) (1) นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ (2) นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา ทางชีวเคมี และทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (3) เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้วทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่ เว็บไซต์ https://ipthailand.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 11 – 31 มกราคม พ.ศ. 2565 ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 1. ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ(กลุ่มวิศวกรรม) 2 ตำแหน่ง เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมอุตสาหการ […]

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 15 พ.ย.-3 ธ.ค.64

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19500 ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ) 2. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านคอมพิวเตอร์) 3. ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (ด้านวิเคราะห์ข้อมูล) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ 1. ตำแหน่งนักวิชการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามกอกสารแนบท้ายประกาศนี้ การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://ipthailand.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัคร Call Center 2 อัตรา

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัคร Call Center 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2564 รับสมัคร Call Center 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา มีทักษะภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน 12,000 บาท รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-5474696 www.ipthailand.go.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครนิติกร 2 อัตรา บัดนี้-10 ก.ย.64

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครนิติกร 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564 กองกฎหมาย กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครงานลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นิติกร 2 อัตรา (จ้างเหมาบริการ) อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน คุณสมบัติ – วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางอีเมล [email protected] พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร (.pdf) ดังนี้ – ประวัติส่วนตัว (Resume) ที่ประกอบไปด้วยข้อมูล เช่น รูปถ่าย ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อ Facebook และ LINE ID เป็นต้น – ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระยะเวลาการรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 กันยายน […]

1 2 3