กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 2-8พ.ย.60

  กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 (ราชบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคสำรวจ สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ภายในวันที่ 2-8 พ.ย.60 […]

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.โท เงินเดือน37,680 รับสมัคร16-22พ.ย.59

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน) ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำ 1 อัตรา เงินเดือน 37,680 บาท คุณสมบัติเฉพาะ ได้รับวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือการทดสอบชำนาญหรือความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ หรือมีผลงานที่แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะงานได้ในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น 8 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0 2271 6000 ต่อ 6805 ภายในวันที่ 16-22 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 เงินเดือน10,430

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 (พิษณุโลก) รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานวัดระดับน้ำ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 (พิษณุโลก) เลขที่ 625/10 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร.0 5526 6251-4 ภายในวันที่ 11-15 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 8.30-12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00-16.30 น. คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดทั้งหมด

1 2