กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ปวส. สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือ สาขาวิชาการก่อสร้าง 2. ช่างสำรวจ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ปวช. สาขาวิชาก่อสร้าง 3. ช่างศิลป์ 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี 1 อัตรา, สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 4 จำนวน 1 อัตรา (สุราษฎร์ธานี) ปวช. สาขาวิชาศิลปกรรม 4. ช่างก่อสร้าง 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 (ลำปาง) […]

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัคร จนท.IT วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-23ต.ค.65

  กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำอินโฟกราฟิก interactive dashboaboard ได้ มีความสามารถในการจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น มีความสามารถในการดูแลและพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ มีความรู้เกี่ยวกับ HTML, CSS, SQL ในเบื้องต้น รับสมัครบัดนี้-23ต.ค.65 ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์ 24ต.ค.65 สอบสัมภาษณ์25ต.ค.65 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 02-621-9645, 08-1890-6448 รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/FossilFund/posts

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ26อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 1 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิทีทเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 5 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 4 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 4. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 5. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 6. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 8 อัตรา ปวส. […]

กรมธรณี เตือน26จังหวัด ฝนถล่มหนัก ดินถล่ม-น้ำป่าไหลหลาก สั่งเฝ้าระวัง

26 ก.ย.2565 ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) แจ้งเตือนเฝ้าระดังดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในช่วง 1-2 วันนี้ โดยขอให้อาสาสมัครเครีอข่ายกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไปพื้นที่ จ.ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก เพชรบูรณ์ หนองคาย เลย ชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา ศรีสะเกษ อุบลราชธานี กาญจนบุรี นครนายก สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ระยอง จันทบุรี และตราด เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระหว่างวันที่ 26-27 ก.ย. 65 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณอ.แม่สอด แม่ระมาด ท่สองยาง อุ้มผาง พบพระ จ.ตาก, อ.เมือง สะเมิง แม่ริม ฮอด อมก๋อย จ.เชียงใหม่, อ.เถิน […]

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8พ.ค.65

  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ช่วยงานด้านการเงินและบัญชี 1 อัตรา กองคุ้มครองชากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี ค่าตอบแทน 15,000 บาทต่อเดือน วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชาการบัญชี  บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint], E-mail และ Internet โดยสามารถสืบค้นข้อมูล พิมพ์และบันทึกข้อมูลเอกสารได้ดี รวมถึงสามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่องานบัญชีได้ดี มีความสามารถในการวิเคราะห์ ข้อมูลตัวเลข ประมวลผลในเชิงสถิติ ข้อมูลโครงการ การบริหาร จัดการข้อมูลและการสื่อสาร ทางด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ส่ง Resume และ Transcript มาที่อีเมล [email protected] (ติดต่อสอบถาม 02 6219849 ต่อ 9645) รับสมัครบัดนี้-8พ.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.ตำแหน่งนักธรณี-นักวิชาการธรณี ป.ตรี

  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม 2565 กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ 1 ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 7 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางอุทกวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า กรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ในระดับที่สูงกว่าด้วย 2. ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา

  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2565 กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานช่วยสำรวจ 2 อัตรา กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2. เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 (ปฏิบัติงานที่ จังหวัดปทุมธานี) 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 2,000 […]

กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 6 อัตรา

  กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-19 พฤศจิกายน 2564 กรมทรัพยากรธรณี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ 1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 4 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ ทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า กรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ในระดับที่สูงกว่าด้วย 2. ตำแหน่งภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน […]

1 2