กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ่อขึ้นทะเบียน ‘กระเบนนก’ เป็นสัตว์คุ้มครอง

Advertisement 5 มี.ค.62 nationtv รายงานว่า อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นาย จตุพร บุรุษพัฒน์ บอกถึงกรณีที่รายการทำอาหารนำปลากระเบนนกมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักชิ้นพิเศษในการทำอาหาร ว่า การนำปลากระเบนนกมาทำอาหารเพื่อรับประทานเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคล แต่ถ้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมก็ต้องพิจารณาว่าจะดึงดูดให้ผู้รับชมเกิดความต้องการอยากนำมารับประทานหรือไม่ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดค่านิยมในการที่อยากจะลิ้มลองรสชาติของปลาประเบนชนิดนี้ และส่งผลให้เกิดการล่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากปลากระเบนนกเป็นสัตว์ที่อยู่ในบัญชีแดง เป็นสัตว์หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยในประเทศไทยปลากระเบนชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำลึก ซึ่งในด้านของกฎหมายยังไม่มีความผิด แต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เบื้องต้นรายการดังกล่าวยังไม่มีการชี้แจงและระบุแหล่งที่มาว่านำมาจากที่ใด หากนำมาจากพื้นที่เขตอุทยานฯ เขตห้ามล่า เขตอนุรักษ์ จะมีความผิดทางกฎหมาย จึงอยากให้รายการระบุแหล่งที่มาของปลากระเบนพันธุ์ดังกล่าว หลังจากนี้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเดินหน้ารณรงค์ไม่ให้ประชาชนหันมานิยมกินสัตว์หายากที่ใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากประเทศไทยเดินหน้าแผนการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมจะพิจารณาให้ปลากระเบนนก ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์คุ้มครอง เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ชนิดนี้ ซึ่งกระเบนนกอยู่ในลิตส์บัญชีแดง เช่นเดียวกับกระเบนแมนต้า ซึ่งประเทศไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์คุ้มครองแล้ว และกระเบนนกจะเป็นสัตว์ที่จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นรายต่อไป ข่าวจาก : nationtv  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบบรรจุรับราชการเป็นนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เปิดรับสมัคร1-10ส.ค.61

    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (ปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์) และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com ภายในวันที่ 1-10 ส.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 2-9เม.ย.61

    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 1. นายสัตวแพทย์ 4 อัตรา เงินเดือน 23,430 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร ระยอง ชุมพร ภูเก็ต สงขลา ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร กรุงเทพ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารรัฐกิจ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือนิติศาสตร์ 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร กรุงเทพ ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท บรรจุ/สถานที่รับสมัคร ภูเก็ต ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการจัดการทั่วไป […]

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.18-22ก.ย.60

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นายช่างรังวัด 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4-7  – ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง 2. เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  – ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงาน สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 – ได้รับวุฒิ ปวส. ทางการบัญชี ทางพาณิชยการ และทางบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครสอบ 4 แห่งดังนี้ – สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 […]

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก 12-18ก.ค.60

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. นิติกร 10 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี ทางนิติศาสตรบัณฑิต 2. นายช่างรังวัด 10 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 12-18 ก.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ 11 หน้า) 

(59อัตรา)กรมทรัพยากรทางทะเลฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ1-7มี.ค.60

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 59 อัตรา  1. นายสัตวแพทย์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่ จ.ชุมพร และสงขลา เงินเดือน 23,430 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา – ได้รับวุฒิปริญญาอย่างอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา 2. นักวิชาการประมง 8 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพ, สมุทรสาคร, ชุมพร, ภูเก็ต, สงขลา เงินเดือน 18,000 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง หรือทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 3. นักวิชาการป่าไม้ 7 อัตรา ปฏิบัติงานที่ กรุงเทพมหานครและชลบุรี […]

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครงาน 14 ตำแหน่ง 21 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 14 ตำแหน่ง 21 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2557 [ads=center] ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง :    นายสัตวแพทย์ อัตราเงินเดือน :    23430 บาท ประเภท :    วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับปริญญาตรีสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ จ.ภูเก็ต 2.ชื่อตำแหน่ง :    นิติกร อัตราเงินเดือน :    18000 บาท ประเภท :    บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี […]

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 7 อัตรากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 7 อัตรา

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 7 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 13 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งทางวนศาสตร์ ต้องผ่านภาค ก ของ ก.พ. ผู้ที่สนใจสามารถสมัครงานได้ทาง http://dmcr.thaijobjob.com วันที่ 13 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าสมัครสอบ 230 บาท ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ […]

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 19 อัตรา (13 – 19 ส.ค.57)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ 19 อัตรา (13 – 19 ส.ค.57) ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการป่าไม้ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 19 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สังกัด: สำนักอนุรักษญ์ทรัพยากรป่าชายเลน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เพื่อการสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนร่วมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนและปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย [ads=center] สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์รับสมัครสอบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ห้องประชุมปะการัง ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ค่าสมัครสอบ […]

กรมทรัพยากรทางทะเลฯ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 7 ตำแหน่ง (28 ต.ค. – 1 พ.ย.56)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ สังกัดส่วนภูมิภาค 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่ อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี พร้อมหนังสือรับรองตัวจริง ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ ภูเก็ต 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง […]

1 2 3