กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรีทุกสาขา สมัครออนไลน์25มี.ค.-19เม.ย.62

    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 2 อัตรา ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สมัครผ่านเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com ภายในวันที่ 25 มี.ค.-19 เม.ย.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้-29มี.ค.62

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าที่ (จ้างเหมาบริการ) 3 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ปวช.ทางพาณิชยการ ทางบัญชี 2. เจ้าหน้าที่โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 1 อัตรา ปวช.ทางพาณิชยการ ทางบัญชี 3. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ปวส. ทางพาณิชยการ ทางบัญชี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรปราการ ภายในวันที่ 5-29 มี.ค.62 ในวันและเวลาราชการ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

1 2 4