กรมช่างอากาศ รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.3/ปวช.5-13ก.ค.64

Advertisement Advertisement   กรมช่างอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Advertisement 1. พนักงานธุรการ 4 อัตรา สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างยานยนต์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็น งานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่าน การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและ ทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี 3. ช่างไม้ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้อง ใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่างอากาศ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 (เวลาราชการ […]

กรมช่างอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.18-26มิ.ย.61

    กรมช่างอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 ตำแหน่ง 20 อัตรา คุณวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่างอากาศ ภายในวันที่ 18-26 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 1 คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 2 คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 3 คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 4 คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารเพิ่มเติม 5