กรมชลประทาน รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค. 66

Advertisement Advertisement   กรมชลประทาน รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  Advertisement สมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนสิ่งแวด้อม กรมชลประทาน 811 สำนักบริหารโครงการ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 27 – 31 มกราคม 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมชลประทาน รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวส./ป.ตรี21อัตรา 26ธ.ค.65-4ม.ค.66

  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานส่วนกลางกรุงเทพฯ วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 12 อัตรา วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ปฏิบัติงานที่ – สำนักงานชลประทานที่ 3 (อุตรดิตถ์, พิษณุโลก, พิจิตร และนครสวรรค์) – สำนักงานชลประทานที่ 5 (อุดรธานี, หนองคาย, เลย, หนองบัวลำภู, สกลนคร และบึงกาฬ) – สำนักงานชลประทานที่ 6 (ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, ชัยภูมิ) – สำนักงานชลประทานที่ 9 (ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, ปราจีนบุรี, จันทบุรี, […]

กรมชลประทาน รับสมัครบรรจุวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 2-12ธ.ค.65

  กรมชลประทาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด สาขาโยธา ภายในวันปิดรับสมัคร 12ธ.ค.65 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 2-12ธ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยมี ขั้นตอน ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com > ข้าราชการ > ปี 2565 > หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุ80อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-23พ.ย.65

  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 9 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ 3. เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชา เกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 4. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 1 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง 5. นายช่างชลประทาน 23 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม […]

กรมชลประทาน รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-3พ.ย.65

  สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง วันละ 500 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสอบสวน ส่วนสอบสวนและคดี สำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ บัดนี้-3พ.ย.65 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2241 2357 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-13ก.ย.65

  กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่าอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่น ที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 4. นายช่างชลประทาน (ช่างเขียนแบบ) 2 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม 5. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 3 อัตรา ปวส. […]

กรมชลประทาน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ47อัตรา ปวส./ป.ตรี

  กรมชลประทาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมชลประทาน **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. ตำแหน่งที่ 1 นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ตำแหน่งที่ 3 นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน 7 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ตำแหน่งที่ 4 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 10 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ตำแหน่งที่ 5 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 6 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง ตำแหน่งที่ 6 […]

“ชัชชาติ” ถามกลับ “เห็นผมว่างเหรอ?” หลังคนอยากให้จัดสารพัดรายการ

3 สิงหาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯกทม.) พร้อมด้วย รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯกทม., นายอรรถเศรษฐ์ เพชรมีศรี ที่ปรึกษาผู้ว่าฯกทม., นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา หรือ ดร.จอหน์ ส.ก.เขตลาดกระบัง, นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง, นายเจษฎา จันทรประภา รองผู้อำนวยการ (ด้านปฏิบัติการ) สำนักการระบายน้ำ และทีมงาน ลงพื้นที่ดูการขุดลอกท่อระบายน้ำ สำรวจพื้นที่สูง และการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำบริเวณคลองสองนุ่น ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำท่วมในเขตลาดกระบัง เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำในช่วง 1-5 สิงหาคมนี้ โดยเวลา 13.00 น. นายชัชชาติ พร้อมทีมงาน ขึ้นรถหาเสียงของ ส.ก.เขตลาดกระบัง พรรคเพื่อไทย มุ่งหน้าไปยังประตูระบายน้ำ คลองประเวศบุรีรมย์ เขตลาดกระบัง เพื่อดูสถานการณ์น้ำจุดที่ 3 โดยผ่านพื้นที่ชุมชน นายชัชชาติโบกมือทักทายประชาชนเป็นระยะ พร้อมสอบถามชาวบ้านขณะติดไฟแดงว่า ขายของดีหรือไม่ เวลา 13.10 น. รถมุ่งหน้าสู่ถนนเจ้าคุณทหาร […]

กรมชล เผยฝนเทหนัก 19-25พ.ค. เร่งเฝ้าระวังจังหวัดพื้นที่เสี่ยง

กรมชลประทาน จับตาฝนเทหนัก 19-25 พ.ค. เร่งเฝ้าระวัง จังหวัดพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ท่วมฉับพลัน ทั้งภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ กทม.และปริมณฑล วันที่ 20 พ.ค.2565 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงวันที่ 19-23 พ.ค. 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางด้านตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินสถานการณ์น้ำจากฝน พบว่าปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องอาจส่งผลให้ เกิดน้ำหลากและน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งทำให้พื้นที่ ที่มีน้ำท่วมขังอยู่เดิมมีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในช่วงวันที่ 19-25 พ.ค.2565 ในพื้นที่ ภาคเหนือ ประกอบด้วย จ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.น่าน จ.ตาก จ.อุตรดิตถ์ จ.กำแพงเพชร จ.พิษณุโลก […]

กรมชลประทาน รับสมัครช่างเขียนแบบ วุฒิ ปวส.บัดนี้-17พ.ค.65

  กรมชลประทาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างชลประทาน (ช่างเขียนแบบ) 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2565 กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน (ช่างเขียนแบบ) 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง http://consolidation.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน” ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน และส่งใบสมัครพร้อมแนบไฟล์เอกสาร ให้จัดทำรูปแบบไฟล์เป็นนามสกุล PDF ขนาดกระดาษ A4 […]

1 2 5