กรมชลประทาน รับสมัครพนักงาน 18 อัตรา 10-16 มิ.ย.64

Advertisement   กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานเปิดรับสมัคร 10 – 16 มิถุนายน 2564 ประกาศกรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 18 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 8 อัตรา วุฒิ ปวส. 2. นายช่างชลประทาน 5 อัตรา วุฒิ ปวส. 3. นิติกร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6. วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สมัครทางเว็บไซต์ : https://rid.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ […]

1 2 4