กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 17-23พ.ย.64

Advertisement Advertisement   กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 17 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน : 37,680 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโทและ 10 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก Advertisement วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร […]

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี11อัตรา 1-15ก.พ.62

    กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา 3. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา 4. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5. นิติกร 1 อัตรา เงินเดือน […]

(งานคนพิการ)กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา5-15มิ.ย.61

    กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รับสมัครบุคคลพิการเพื่อสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 5-15 มิ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2