กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงาน ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 19ก.ย.-17ต.ค.61

    กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  พนักงานบริหารข้อมูลเว็บไซต์ 1 อัตรา : ป.ตรีไม่จำกัดสาขา มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถสื่อสาร ประสานงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, Adobe Photoshop, Adobe Premier Pro, Adobe Lightroom Photoshop และ Power Point หากมีความสามารถด้าน Infographic จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความสามารถในด้านเทคนิคการบันทึกภาพและเสียง การออกแบบ ตัดต่อภาพ ตกแต่งภาพ จัดทำวิดีทัศน์ได้ พร้อมปฏิบัติงานนอกสถานที่ นอกเวลาราชการได้ พนักงานโครงการสนับสนุนงานให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนของไทย 4 อัตรา : ป.ตรีไม่จำกัดสาขา มีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถสื่อสาร ประสานงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ พร้อมปฏิบัติงานนอกสถานที่ นอกเวลาราชการได้ รับสมัคร 19 ก.ย.-17 ต.ค.61 ทางอีเมล์ [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 […]

(สมัครทางอีเมล์)กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-15พ.ค.61

    กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและเพิ่มบทบาทการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่า มีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดี โดยสามารถสื่อสาร ประสานงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ มีความขยัน อดทน พร้อมที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งนอกสถานที่ได้ เปิดรับสมัครทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 25 เม.ย.-15 พ.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 40201, 40203 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร 

(สมัครทางอีเมล์)กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-23ม.ค.61

    กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนงานด้านการขับเคลื่อนและเพิ่มบทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนา จำนวน 2 อัตรา – ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมและเพิ่มบทบาทการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปี สำเร็จการศึกษา ป.ตรีหรือเทียบเท่า มีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดี โดยสามารถสื่อสาร ประสานงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) เปิดรับสมัครทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 12-23 ม.ค.61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 40201, 40203 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร

(สมัครทางอีเมล์)กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-27ต.ค.60

  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนด้านการตรวจสอบเงินงบประมาณความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินและบัญชี หรืองานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและต่างจังหวัดได้ เปิดรับสมัคร 2-27 ต.ค.60 ทางอีเมล์ [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 43516 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอีเมล์ได้)กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครงานบัดนี้-3เม.ย.60 เงินเดือน15,000

  กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการพนักงานพัสดุโครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา ๑ อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๐ มีนาคม -๓ เมษายน ๒๕๖๐  ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ (๑๗ เดือน) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท      

(สมัครทางอีเมล์)กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-12ม.ค.60

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ พนักงานสนับสนุนโครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและต่างจังหวัดได้ มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี หากมีความสามารถในการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูล (Microsoft Access) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครระหว่างวันที่ 6-12 ม.ค.60 โดยผู้สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ www.tica.thaigov.net ภายใต้หัวข้อ : ข่าวสาร/กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์/รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานพัสดุโครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา และส่งเอกสารสมัครในรูปแบบไฟล์ pdf ไปที่ E-mail : ratanak.mfa.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2203 5000 ต่อ 43504, 43516 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

(สมัครทางอีเมล์ ป.ตรีทุกสาขา) กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครงานบัดนี้-24พ.ย.59

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติ – มีสัญชาติไทย – วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป – มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐานต่างๆ ได้ อาทิ Microsoft Word, Excel, Power Point (หากมีความสามารถในการตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีทัศน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) – มีความรู้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในระดับดี โดยสามารถเขียนเอกสารสื่อสารประสานงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ – มีความรู้ความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์ และการใช้สื่อแนวใหม่ – มีความรู้ความสามารถด้าน Hardware, Software, Network – มีความขยัน อดทน พร้อมที่จะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมทั้งนอกสถานที่ได้ – มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่เป็นโรคต้องห้ามตามระเบียบ ก.พ.ฉบับที่ 3 หน้าที่ความรับผิดชอบ – แปลข่าวจากภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย – อัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ และสื่อแนวใหม่อื่นๆ ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ […]