กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค รับสมัครธุรการ วุฒิ ปวส. บัดนี้-20ก.พ.66

Advertisement Advertisement   กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ธุรการ วุฒิ ปวส. อัตราเงินเดือน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) Advertisement สมัครได้ที่ https://ddc.moph.go.th/dddc-job/ ตลอด24 ชม. หรือสมัครด้วยตนเอง ที่กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค อาคาร 2 ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 5903093 หรือติดต่อสอบถาม นายทศพร แท่นพิทักษ์ 0838780331 งานการเจ้าหน้าที่ ในวันเวลาราชการ เปิดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 10 – 20 กุมภาพันธ์ 2566

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.60อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-29ม.ค.66

  กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 29 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 2. นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 7 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 15 อัตรา ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 5. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า […]

กรมควบคุมโรค รับสมัครบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวส./ป.ตรี31อัตรา 19ธ.ค.65-2ม.ค.66

  กรมควบคุมโรค รับสมัครบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวส./ป.ตรี31อัตรา 19ธ.ค.65-2ม.ค.66 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมควบคุมโรค 1. นายแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา 2. เภสัชกรปฏิบัติการ 3 อัตรา 3. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 3 อัตรา 4. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 อัตรา 5. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันบำราศนราดูร) 12 อัตรา 6. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (สถาบันราชประชาสมาสัย) 4 อัตรา 7. นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา 8. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 2 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 19ธ.ค.65-2ม.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนในเว็บไซต์ http://ddc.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง […]

กรมควบคุมโรคเผย โรคฉี่หนู ดับแล้ว 28ราย ป่วยพุ่งกว่า2,400คน ลุยน้ำยิ่งเสี่ยง

29 ต.ค.65 นพ.วิชาญ ปาวัน ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมขังในประเทศไทย ทำให้ขณะนี้เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มขึ้นทั้งภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และพื้นที่น้ำท่วมขัง ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 26 ต.ค.65 มีรายงานผู้ป่วย 2,494 ราย เสียชีวิต 28 ราย แนวโน้มเพิ่มขึ้นและมากกว่าปี 2564 ทั้งนี้ โรคฉี่หนู Leptospirosis เกิดจากการติดแบคทีเรียโดยมีสัตว์เป็นพาหะขับถ่ายปนเปื้อนในน้ำ เมื่อผู้มีบาดแผลไปลุยน้ำ ลุยโคลนสัมผัสเชื้อก็จะติดเชื้อได้ “ผู้ป่วยจึงพบมากในช่วงฤดูฝนหรือหลังน้ำท่วม ย้ำว่าภาวะน้ำท่วมหรือน้ำลด หากไปลุยน้ำก็เกิดความเสี่ยงติดเชื้อโรคฉี่หนูได้ อาการหลักคือ ไข้สูง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ บางรายตาแดง หากมีประวัติลุยน้ำ แพทย์จะวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นโรคฉี่หนู ถ้าวินิจฉัยเร็ว จะรักษาโดยกินยา 5 วันต่อเนื่องก็หายได้ ความรุนแรงส่วนใหญ่มาหาแพทย์ช้า แม้มียารักษา แต่ถ้าได้ยาช้าก็จะเสี่ยง บางรายอาจเกิดไตวายแทรกซ้อน” นพ.วิชาญ กล่าว นพ.วิชาญ กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีการเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคฉี่หนูในสถานพยาบาล […]

กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงาน ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ.บัดนี้-14ต.ค.65

    สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ 1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรี ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน เช่น Microsoft Office Word, Excel, Power point และการใช้ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, ตัดต่อวีดีโอ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีทักษะในตรวจสอบสภาพและ ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสารสนเทศให้มีคุณภาพพร้อมใช้งาน อยู่เสมอ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขาวิชา มีสัญญาติไทย เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฝึกทหาร […]

กรมควบคุมโรคแจง ผ่อนคลายติดโควิด ไม่ต้องแยกกักตัว ไปทำงานได้

22 ก.ย. 65 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบมาตรการโควิด 19 รองรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยผู้ป่วยไม่มีอาการหรืออาการน้อย ไม่ต้องแยกกักแต่ให้เข้ม DMHT 5 วันแทน ว่า กรณี “กักตัว” ใช้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ส่วน “แยกกัก” คือ ผู้ป่วยหรือติดเชื้อแล้วหรือการ Isolation แต่ขณะนี้เราต้องการให้ใกล้เคียงกับปกติ เนื่องจากสถานการณ์โควิดอาการไม่ได้รุนแรง คล้ายโรคหวัด โรคอื่นๆ ซึ่งหากเรารู้ตัวว่าป่วย แต่ไม่ยอมป้องกันตนเอง ก็จะทำให้ผู้อื่นเสี่ยงไปด้วย จึงแนะนำให้มีการปฏิบัติตาม DMHT สำคัญที่สุด คือ สวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อถามถึงกรณีป่วยโควิดอาการไม่มากหรือไม่มีอาการให้ปฏิบัติตาม DMHT แต่การไปทำงาน ต้องขึ้นกับนโยบายบริษัทหรือผู้ประกอบการ หรือความเสี่ยงแพร่เชื้อด้วยหรือไม่ นพ.โสภณ กล่าวว่า ใช่ หากเราทำงานใน รพ. และต้องอยู่ใกล้หรือดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งตามคำแนะนำคือ ต้อง DMHT จะมี Distancing เว้นระยะห่าง การดูแลอาจต้องอยู่คนละห้องเลย […]

เตือน “ไข้เลือดออก” ระบาดหนัก ดับแล้ว14 มากกว่าปีก่อน 2.2เท่า

17 ส.ค. 2565 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 10 สิงหาคม 65 พบผู้ป่วยแล้ว 16,276 ราย เสียชีวิต 14 ราย กลุ่มอายุที่เสียชีวิต อายุ 35 ปีขึ้นไป ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านในช่วงเวลาเดียวกันถึง 2.2 เท่า โดยช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด 5 อันดับแรก คือจ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.อุบลราชธานี จ.ตาก และจ.ศรีสะเกษ และคาดการณ์ว่าปีนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจะระบาดมากขึ้นตามวงรอบของปีที่จะระบาด โดยมีแนวโน้มพบผู้ป่วยในกลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้น สำหรับลักษณะอาการของโรคไข้เลือดออก คือ มีไข้สูงเฉียบพลัน และสูงลอย 2-7 วัน ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว หน้าแดง อาจมีจุดแดงเล็ก ๆ ขึ้นตามลำตัว แขน ขา คลื่นไส้ […]

กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี

  กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 3. เภสัชกร 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 1-10 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่เว็บไซต์ http://ddc.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมควบคุมโรค เตือนระวัง “ไข้เลือดออก” ติดร่วมกับโควิด ดับแล้ว3ราย

‘กรมควบคุมโรค’ เตือนระวัง ‘ไข้เลือดออก’ ติดร่วมกับโควิด ดับแล้ว 3 ราย เผย กทม. พบผู้ป่วยมากสุด ส่วนใหญ่เจอในวัยเรียน อายุ 5-14 ปี วันที่ 20 มี.ค.65 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงโรคที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนยังมีโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ โรคทางเดินอาหาร ที่อาหารจะบูด เน่า เสียได้ง่าย โรคท้องร่วง โรคจากลมแดด หรือเพลียแดด เพราะการที่ร่างกายได้รับแดดนานๆ ขาดน้ำ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนที่ทำงานกลางแจ้งก็ต้องเตือนให้ระมัดระวัง เพราะอาจเสียชีวิตได้ “ช่วงนี้เราเริ่มมีสัญญาณผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ในปีที่แล้ว มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิตทั้งหมด 6 ราย แต่ในปีนี้ ผ่านมาเพียงแค่ 3 เดือน มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิตไปแล้ว 3 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตก็เป็นโรคไข้เลือดออกร่วมกับโควิด-19 ด้วย และยังพบอีกว่าทั้ง 3 รายที่เสียชีวิตนั้น ได้รับยาจากร้านยาบ้าง […]

กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-22ก.พ.65

  กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค รับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2565 กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลกลาง โรคและภัยสุขภาพกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง : 12,000 บาท/เดือน คุณสมบัติทั่วไป 1) ไม่จำกัดเพศ มีสัญชาติไทย 2) อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 3) จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพหรือไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็น โรคติดต่อร้ายแรงตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2535 5) ไม่เคยเป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำ โดยไม่ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 6) ไม่เป็นผู้ซึ่งทางราชการ รัฐวิสาหกิจ […]

1 2 9