กรมขนส่งทางบก ประกาศคลายล็อก 21 มิ.ย.นี้ เริ่มจองคิวทำใบขับขี่ได้แล้ว

Advertisement กรมขนส่งทางบก ประกาศคลายล็อก 21 มิ.ย.นี้ เริ่มจองคิวทำใบขับขี่ได้แล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน กรมขนส่งทางบก ได้ออกประกาศ คลายล็อก 21 มิถุนายน นี้ เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงาน จองคิวเข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาตามที่นัดหมาย ผู้เคยจองคิว ทำใบขับขี่ใหม่ อบรมที่สำนักงาน ที่ได้รับคิวระหว่าง 16 เม.ย.-18 มิ.ย. ให้เข้าจองคิวใหม่ได้ก่อน ตั้งแต่ 17 มิ.ย. 09.00 น. – 31 ก.ค. เวลา 16.30 น. ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ประชาชนทั่วไปที่ยังไม่เคยจองคิว เริ่มเข้าจองได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุ สามารถใช้ได้ถึง 30 ก.ย. 2564    

กรมขนส่งทางบก เปิดรับสมัครงาน จำนวน 100 อัตรา ทั่วประเทศ ((ไม่ต้องผ่านภาค ก))

กรมขนส่งทางบก เปิดรับสมัครงาน จำนวน 100 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2558 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 84 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส ทางการบัญชี 2 นายช่างตรวจสภาพรถ (ปวส) จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส ประเภทวิชาอุสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ 3 นายช่างตรวจสภาพรถ (ปวช) จำนวน 10 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช ประเภทวิชาอุสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ 4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 […]

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันการรับราชการ ตำแหน่งนายช่าง

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบแข่งขันการรับราชการ ตำแหน่งนายช่างสอบสภาพรถต่าง ๆ ของหน่วยงานวันนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2556   >> เข้าสู่เว็บไซต์สมัครงาน <<