กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค13-19ก.ค.61

    กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 13-19 ก.ค.61 ในวันและเวลาราชการ ในหน่วยงานที่มีอัตราว่าง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิ ปวส. และได้รับประกาศนายท้ายเรือกลลำน้ำจากกรมเจ้าท่า หรือใบประกาศคนใช้เครื่องจักรยนต์ของกรมเจ้าท่า ปฏิบัติงาน จ.นนทบุรี นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา ปฏิบัติงาน จ.นครราชสีมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาการบัญชี ปฏิบัติงาน จ.นนทบุรี เจ้าพนักงานอมรมและฝึกวิชาชีพ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ปฏิบัติงาน จ.นนทบุรี เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา มีประสบการณ์การทำงาน และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ ปฏิบัติงาน จ.ลำปาง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปฏิบัติงาน […]

กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครนักพัฒนาสังคม วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่านภาค ก 27ก.พ.-9มี.ค.61

    กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 22 ฝั่ง A ภายในวันที่ 27 ก.พ.-9 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 642 5062, 02 642 5048  

(งานราชการภูมิภาค)กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการวุฒิ ม.6/ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี16-22พ.ย.60

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 16 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  1. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส. และ ได้รับใบนายท้ายเรือกลลำน้ำหรือคนใบคนใช้เครื่องจักรยนต์ของกรมเจ้าท่า สมัครที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2. เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.  สมัครได้ที่ : สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ(บ้านเกร็ดตระการ)จังหวัดนนทบุรี ที่อยู่ 34/1 หมู่ 2 ตำบลเกาะเกร้ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน […]

(สมัครทางอีเมล์ได้)กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-9ต.ค.60

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : อายุ 22-40 ปีได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าด้านสาขาสังคมศาสตร์ พาณิชย์และการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-9 ต.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (เอกสารประกาศ)  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแผนที่  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์ .pdf)  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์ .doc) 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7-13ก.ย.60

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี 13 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dwf.thaijobjob.com ภายในวันที่ 7-13 ก.ย.60  คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

(สมัครทางไปรษณีย์)กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี/ป.ตรี17-21ก.ค.60

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (คุณวุฒิ ป.ตรี) และตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน (คุณวุฒิประกาศนียบัตรทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ 17-21 ก.ค.60 คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(สมัครออนไลน์)กรมกิจการสตรีฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี13มิ.ย.-6ก.ค.60

  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 8 อัตรา – ได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา – ผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 2. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ – ผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 3. นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ – ผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี 4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขา […]