กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ปวช. 13-21ธ.ค.65

Advertisement Advertisement   กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป 1. พนักงานบริการ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กรมกำลังพลทหารเรือ ชั้น 1 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร วุฒิ ม.3 สามารถซ่อมบำรุงเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ ประปา ของอาคาร Advertisement 2. พนักงานรวบรวมและเตรียมข้อมูล สังกัดกรมกำลังพลทหารเรือ 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ กรมกำลังพลทหารเรือ ชั้น 1 อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำ ปวช. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่าน การอบรมหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต รับสมัคร 13-21ธ.ค.65 (ในวันราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 […]

กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 รับสมัคร3-11ธ.ค.61

    กรมกำลังพลทหารเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ เพศชาย วุฒิ ม.3 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล กองกลาง กรมกำลังพลทหารเรือ อาคารกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. 0-2465-0071 ภายในวันที่ 3-11 ธ.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม