กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 24ต.ค.-1พ.ย.61

Advertisement     กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ เพศชายหรือหญิง จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าจ้าง 10,430 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท วุฒิ ม.3/ม.6 เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ถึง 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่ กองสรรหากำลังพล สำนักนโยบาลและบริหารกำลังพล ติดต่อสอบถาม 025-340036            

กรมกำลังพลทหารอากาศ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6 รับสมัคร25ต.ค.-2พ.ย.59

กรมกำลังพลทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6 จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 ต.ค.-2 พ.ย.59 รายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม