โรงงานแบตเตอรี่ทหาร รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 30 อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงงานแบตเตอรี่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน 30 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-23 กันยายน 2564 คณะกรรมการคัดสรรฯ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร การสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนโรงงานแบตเตอรี่ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง หัวหน้างานธุรการและกำลังพล วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง พนักงานงานธุรการและกำลังพล วุฒิ ม.6/ปวช. 3. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ผู้ช่วยพยาบาล) วุฒิ ม.6/ปวช. 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานแผนและงบประมาณ วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 5. ตำแหน่ง พนักงานแผนและงบประมาณ วุฒิ ปวช./ม.6 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานบัญชีต้นทุน วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างานขายและส่งเสริมการขาย วุฒิ ปวส./ปวท./อนุปริญญา 8. ตำแหน่ง […]

error: