กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล (10 – 16 ก.ค. 2556)

Advertisement กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักทรัพยากรบุคคล (10 – 16 ก.ค. 2556) Advertisement สมัครงานราชการ กรมการแพทย์ พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล [highlight]อัตราเงินเดือน : 17290 บาท[/highlight] ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : [highlight]ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์[/highlight] Advertisement ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล [highlight]อัตราเงินเดือน : 15960 บาท[/highlight] ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง [highlight]ระดับการศึกษา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ[/highlight] สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ : […]

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงาน (บัดนี้ – 10 ก.ค.56)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (บัดนี้ –  10 ก.ค.56) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดสมัครงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราจ้างจาก รพ.ราชวิถี อัตราจ้างเดือนละ 11,680 บาท ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ อัตราจ้างจากสถาบันสุขภาพเด็ก อัตราจ้างเดือนละ 11,680 บาท สมัครงานราชการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรมการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 5 ตึกกรมการแพทย์ อ.เมือง จ.นนทบุรี  โทรศัพท์  02-590-6315 เว็บไซค์ www.dms.moph.go.th   [highlight]>>> อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <<<<[/highlight]

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (24 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2556)

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (24 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2556) สมัครงานราชการ กรมการแพทย์ พนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 2 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี [highlight]ค่าตอบแทนเดือนละ  15,960 บาท[/highlight] ดูรายละเอียดลักษณะงานที่สมัครได้ที่ : http://www.dms.moph.go.th/hrm/2012/job.php คุณวุฒิสำหรับใช้สมัครงานราชการผู้จบปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจทางการบัญชี หรือทางการเงินและการธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือทางการจัดการทั่วไป หรือทางการตลาด สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครงานราชการด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ อาคาร 3 ชั้น 2 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 9 ก.ค. 2556 ณ สำนักงานเลขานุการกรม […]

กรมการแพทย์ เปิดสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

กรมการแพทย์ เปิดสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 มิ.ย. 2556 กรมการแพทย์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร อัตราเงินเดือน : 12240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. ทางพณิชยการ ทางการเลขานุการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี สมัครงานราชการกรมการแพทย์ : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ อาคาร 1 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี ประรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ :  http://www.dms.moph.go.th/psd และเว็บไซต์กรมการแพทย์ http://www.dms.moph.go.th โทรศัพท์ 0 2590 […]

1 10 11