กรมการปกครอง รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ เปิดรับสมัคร8-15ก.ค.59

Advertisement กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,000 บาท เปิดรับสมัคร 8-15 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้

(รับ200อัตรา!!!) กรมการปกครอง เปิดสอบเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2559 วุฒิ ปวส.

กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  1. เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป 2. เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินเดือนที่จะได้รับ 11,500-12,650 บาท จำนวนอัตราว่างสำหรับการบรรจุและแต่งตั้ง 1. พื้นที่ทั่วไป 160 อัตรา 2. พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.สตูล และ จ.สงขลา เฉพาะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี และ อ.จะนะ) 40 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ 2. สอบผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. ภายในวันปิดรับสมัคร คือ ในวันที่ 17 มิ.ย.59  รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต […]

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 5 ตำแหน่ง 99 อัตรา (6 – 27 ธ.ค.56)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุ เข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 99 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 27 ธ.ค.56 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา เงินเดือน 13,330 – 14,630 บาท วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ 2.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา เงินเดือน 10,200 – 11,220 บาท วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 10 อัตรา เงินเดือน 13,330 – 14,630 บาท วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 30 อัตรา เงินเดือน 10,200 – […]

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (24 – 31 ก.ค. 2556)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัด จ.สมุทรสงคราม (24 – 31 ก.ค. 2556) กรมการปกครอง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดในตำแหน่งมีดังนี้ อัตราเงินเดือน : 9,960 บาท [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาวิชาพณิชยการหรือบริหารธุรกิจ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเกี่ยวกับการรับ-ส่งหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือ เก็บค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูลร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่องคัดสำเนา ดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สมัครงานราชการ กรมการปกครอง ด้วยตนเองได้ที่   ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 5 ส.ค.56 […]

1 3 4